Dla uczniów

WYKAZ KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/19

TECHNIKUM NR 2

  1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy opiekun mgr Magdalena Duda-Hom w zawodzie technik architektury krajobrazu, kwalifikacja R.22

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

  1. I – II sem. technik administracji – opiekun mgr Agnieszka Nowak
  2. I – II sem. technik bhp - opiekun mgr Anna Górniak
  3. I-II sem. florysta opiekun mgr Magdalena Duda-Hom

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla dorosłych – 3 letnie

  1. III – IV sem. 3LO - opiekun mgr Barbara Wróbel

Organizacja roku szkolnego:

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17.

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/16

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/14

Regulamin monitoringu 11_12_2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.