DLA SŁUCHACZY

Wykaz podręczników
dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych od roku szkolnego  2014/15
- nowa podstawa programowa:

 1. I/II semestr 2014/15 – Podręczniki_I LOd …>
 2. III/IV semestr 2014/15 - Podręczniki II LOd …>

Wzór strony tytułowej pracy zaliczeniowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

STATUT II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych_2017

EGZAMINY PISEMNE:

I, II, III, IV, V, VI semestr: Język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki

SZKOŁA POLICEALNA

STATUT Szkoły Policealnej dla Dorosłych_2017

Egzaminy pisemne w szkole policealnej:

1. zawód technik administracji

 • semestr I –działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego
 • semestr II – język obcy w administracji, postępowanie w administracji
 • semestr III – podstawy prawa administracyjnego, wykonywanie pracy biurowej
 • semestr IV – podstawy prawa pracy, podstawy finansów publicznych

3. Zawód florysta:

 • semestr I – podstawy florystyki, materiały dekoracyjne
 • semestr II – działalność florystyczna, materiał roślinny

4. Zawód technik bhp

 • semestr I – techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy
 • semestr II – ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy
 • semestr III – zagrożenia w środowisku pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków i chorób zawodowych.
Przypominamy wszystkim słuchaczom, że pisemne prace kontrolne:
 • za semestr zimowy należy złożyć do końca grudnia 2018 r.
 • za letni do końca maja 2019 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.