Grono pedagogiczne


GRONO PEDAGOGICZNE
Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja

w Myszkowie

w roku szkolnym 2018/19

Dyrektor szkoły: mgr inż. Jerzy Bryś


Absolwent mechanizacji rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe – na Politechnice Częstochowskiej w zakresie zarządzania i marketingu, specjalność: ekonomika i zarządzanie menedżerskie; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.  Autor podręczników szkolnych, odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i nagrodą I stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Nauczyciele przedmiotów Ogólnokształcących:
1. mgr Barbara Wróbel – język polski
2. mgr Anna Górniak – język niemiecki, pedagog
3. mgr Jolanta Reszka – historia, wos, bibliotekarz
4. mgr Patrycja Będkowska – język angielski
5. mgr Halina Sroka – matematyka

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:
1. mgr inż. Jerzy Bryś – przedmioty bhp, przedmioty ekonomiczne
2. mgr inż. Renata Bryś
3. mgr Agnieszka Nowak – przedmioty ekonomiczno-administracyjne, nauczyciel zastępujący dyrektora w razie jego nieobecności
4. mgr Magdalena Duda-Hom – przedmioty architektury krajobrazu, florystyka
5. mgr inż. Katarzyna Dziwińska – przedmioty zawodowe ekonomiczno-administracyjne

Możliwość komentowania jest wyłączona.