Kursy kwalifikacyjne

  1. Technik budowy dróg
  2. Technik rachunkowości
  3. Technik architektury krajobrazu (ukończenie kursu daje uprawnienia rolnicze)  zobacz …> KKZ_TAK 314202

Na kurs mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Nie jest wymagane żadne wykształcenie.

Wniosek na Kurs Kwalifikacyjny 2018/19 POBIERZ …>

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZUKwalifikacje rolnicze – zawód przygotowujący do projektowania i kształtowania krajobrazu poprzez realizację i pielęgnację terenów zieloni towarzyszących budynkom mieszkalnym, przemysłowym i użyteczności publicznej. Absolwenci kursu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania,  zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, uprawy roślin ozdobnych, sklepach ogrodniczych, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, prowadzić gospodarstwa rolne. Zawód daje uprawnienia rolnicze wymagane przy dopłatach z Unii Europejskiej, kupnie ziemi itd.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;|
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie:

  • RL.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazów,
  • RL.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Zobacz podstawę programową:

www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314202

Podczas prowadzonych zajęć uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do projektowania ogrodów Garden Composer 3D PLUS.

Możliwość komentowania jest wyłączona.