Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu jest przygotowany do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz  nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik architektury krajobrazu uzyskuje uprawnienia rolnicze niezbędne przy obrocie ziemią, dziedziczeniem gospodarstw rolnych, uzyskania dopłat i kredytów z ARiMR.

Technik architektury krajobrazu – opis zawodu …>

PLAN NAUCZANIA technik architektury krajobrazu …>
Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy film 1…> film 2…> film 3…> film 4…> film 5 …>

Możliwość komentowania jest wyłączona.