Technik budowy dróg

W Polsce z roku na rok buduje coraz więcej dróg i ulic, które standardem dorównują drogom w Europie. Jest to możliwe dzięki nowym technologiom i środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, polskim funduszom i różnym pożyczkom bankowym, które zaciągają Zarządcy Dróg Publicznych. Prawdą jest, że zaniedbania w drogownictwie są znaczne, dlatego też istnieje tak duże zapotrzebowanie na rynku pracy na technika budowy dróg a więc i duża potrzeba kształcenia w tym zawodzie.

Kandydat na technika budowy dróg powinien interesować się komunikacją, być pełen pomysłów, zwłaszcza na rozwiązywanie zadań wymagających zaangażowania i dokładności.

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy drogownictwa
3. Obsługę maszyn i urządzeń drogowych
4. Obsługę maszyn do robót ziemnych
5. Wykonywanie robót ziemnych
6. Wykonywanie robót drogowych
7. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki
8. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
9. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych
10. Kosztorysowanie robót drogowych

Zostaniesz przygotowany do uzyskania uprawnień z zakresu operatora maszyn do prac ziemnych np. koparko-ładowarki.

Technik budowy dróg_opis zawodu…>

Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy Film 1 …> Film 2 …>

Możliwość komentowania jest wyłączona.