Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe.

Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek.

Podczas zajęć uczniowie przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych.

Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.

Technik rachunkowości – opis zawodu…> nowy kierunek!

Zobacz film o zawodzie film 1 …> film 2 ..>

Możliwość komentowania jest wyłączona.