Technik agrobiznesu

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do:

- organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

- organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

- prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

- prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;

- projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Czy wiesz, że… w Polsce żyje prawie 40 milionów ludzi? Każda z tych osób codziennie musi coś jeść i pić. Jedzenie i picie musi zostać wyprodukowane z surowców, a następnie odbywa drogę od wytwórcy do ostatecznego nabywcy.

Pozyskiwaniem surowców, produkcją wyrobów (jedzenia i picia), ich sprzedażą i dokumentowaniem tych procesów zajmuje się właśnie agrobiznes.

Technik agrobiznesu – specjalność agroturystyka i produkcja zdrowej żywności
PLAN NAUCZANIA Technik agrobiznesu …>
Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy film 1 …> film 2 …> film 3 …>

Możliwość komentowania jest wyłączona.