Harmonogram egzaminu zawodowego – czerwiec 2019

Egzamin pisemny – 18 czerwca 2019 r. (wtorek)

  1. Szkoła Policealna – Florysta – na komputerze – 1 osoba godz. 10.00
  2. Szkoła Policealna – Technik administracji – 1 osoba godz. 10.00
  3. KKZ – Technik architektury krajobrazu R.22, RL. 22 - godz. 12.00
  4. Szkoła Policealna – Florysta RL. 26 - godz. 12.00
czas trwania egzaminu 60 min.

Egzamin praktyczny – 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

  1. KKZ – Technik architektury krajobrazu (poprawka) R.21 – godz. 9.00 (120 min)
  2. KKZ – Technik architektury krajobrazu R.22,RL.22 – godz. 13.00
  3. Szkoła Policealna – technik geodeta B.36 – godz. 13.00

Egzamin praktyczny – 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

  1. Szkoła Policealna – Florysta RL.26
I zmiana godz. 8.00
II zamian godz. 12.00

Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.