Plan zajęć sem. II (letni) roku szkolnego 2019/20

W związku z przejściem od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.  na nauczanie zdalne zaplanowany zjazd na dzień 4/5 kwietnia br. zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie.

Pełne źródła i materiały edukacyjne do samodzielnej pracy zostaną zamieszczane sukcesywnie. Prace można przekazywać na adres mailowy nauczyciela lub zs2kollataj.myszkow@gmail.com

1. Szkoła Policealna:

TECHNIK ADMINISTRACJI
Arkusze egzaminu zawodowego do samodzielnej pracy: sem. II i IV Technik administracji…>; część 2…>

Materiały dydaktyczne dla sem. II …> ćwiczenia 2 ADM.zip

Prace kontrolne sem. IV 2 ADM:
Podstawy prawa pracy:

OPIEKUN MEDYCZNY

Prace zaliczeniowe dla sem. II …>prace kontrolne OPM
Arkusze egzaminu zawodowego do samodzielnej pracy: sem.II opiekun medyczny…>; część 2…>;
informator egzaminu zawodowego OPM…>:

UWAGA! Zadania jawne CKE na egzamin praktyczny 2020 Opiekun medyczny…> zadanie 1; zadanie 2; zadanie 3; zadanie 4

2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

3. KKZ technik architektury krajobrazu: arkusze egzaminu zawodowego: materiały do samodzielnej pracy …>; część 2…>


Możliwość komentowania jest wyłączona.