Plan zajęć sem. II (letni) roku szkolnego 2019/20

Konsultacje indywidualne dla słuchaczy (ostatni zjazd)
w terminie zjazdu 20/21 czerwca 2020 r.
- przeprowadzone zostaną w ramach konsultacji indywidualnych w szkole
wg poniższego harmonogramu.

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

2. Szkoła Policealna – technik administracji

3. KKZ Technik architektury krajobrazu


Prace można przekazywać na adres mailowy nauczyciela lub zs2kollataj.myszkow@gmail.com

1. Szkoła Policealna:

TECHNIK ADMINISTRACJI
Arkusze egzaminu zawodowego do samodzielnej pracy: sem. II i IV Technik administracji…>; część 2…>

Materiały dydaktyczne dla sem. II …> ćwiczenia 2 ADM.zip;
Podstawy Prawa Cywilnego_ćw_II_sem. 18.04.20r.

Prace kontrolne sem. IV 2 ADM:
Podstawy prawa pracy:

Podstawy finansów: Praca kontrolna

OPIEKUN MEDYCZNY

Prace zaliczeniowe dla sem. II …>prace kontrolne OPM
Arkusze egzaminu zawodowego do samodzielnej pracy: sem.II opiekun medyczny…>; część 2…>;
informator egzaminu zawodowego OPM…>:

UWAGA! Zadania jawne CKE na egzamin praktyczny 2020 Opiekun medyczny…> zadanie 1; zadanie 2; zadanie 3; zadanie 4

2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

3. KKZ technik architektury krajobrazu: arkusze egzaminu zawodowego: materiały do samodzielnej pracy …>; część 2…>

KKZ 18.04.2020 r. Praca do samodzielnego rozwiązania w ramach konsultacji indywidualnych

KKZ 8/9.05.2020 r. Prace do samodzielnego rozwiązania


Możliwość komentowania jest wyłączona.