Plan zajęć sem. I roku szkolnego 2019/20

VI zjazd 23/24 listopada 2019 r.

1. Plan Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

2. Plan Szkoła Policealna

3. Plan KKZ – architektura krajobrazu

Możliwość komentowania jest wyłączona.