Plan zajęć sem. I roku szkolnego 2019/20

X zjazd 10/11/12 stycznia 2020 r.

1. Liceum Ogólnokształcące

2. Szkoła Policealna

3. KKZ – architektura krajobrazu

Możliwość komentowania jest wyłączona.