Plan zajęć sem. I roku szkolnego 2019/20

I zjazd 14/15 września 2019 r.

1. Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

2. Plan zajęć Szkoła Policealna

3. Plan zajęć Kurs Kwalifikacyjny – architektura krajobrazu

Możliwość komentowania jest wyłączona.