Platforma edukacyjna:

Materiały edukacyjne dla uczniów:

Klasa IA: Historia.zip; IA niemiecki.zip

Klasa IB: WOS.zip; IB niemiecki.zip

Możliwość komentowania jest wyłączona.